Потребителски вход

Банкови сметки

ДСК  - BIC: STSABGSF

BG43 STSA 9300 0021 4045 00   - ЗА ДЪЛГ

BG53 STSA 9300 0021 4045 14 – ЗА ТАКСИ

 

ЦКБ -  BIC: CECBBGSF

BG19 CECB 9790 50E7 8398 00 – ЗА ДЪЛГ

BG46 CECB 9790 10E7 8398 01 – ЗА ТАКСИ

 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - BIC: FINVBGSF

BG29 FINV 9150 10UB 5099 81 – ЗА ДЪЛГ

BG83 FINV 9150 10UB 5099 79 – ЗА ТАКСИ

 

РАЙФАНЗЕН БАНК  - BIC:RZBBBGSF

BG33 RZBB 9155 1004 3387 39 – ЗА ДЪЛГ

BG12 RZBB 9155 1004 3388 26 – ЗА ТАКСИ