Потребителски вход

За мен

ЧСИ Мария Николова-Ангелова

МАРИЯ ГАНЧЕВА НИКОЛОВА -АНГЕЛОВА

родена  в гр. Пловдив

 

Образование: Средно Езикова Гимназия в гр.Пловдив с немски и английски

Висше образование- ПУ “Паисий Хилендарски ”- гр.Пловдив , ЮРИСТ – магистър по право

 

Трудова дейност извън и в органите на съдебна власт:

- от 08.05.2001 г. до 03.09.2001 г. – съдия – изпълнител в РС- гр.Асеновград

- от 04.09.2001 г. до 24.11.2002 г. – районен съдия в РС – гр.Асеновград

от 25.11. 2002 г. до 21.11.2013 г. – съдия в Районен съд – Пловдив

 

Допълнителни квалификации, специализации и езикови умения:

Езици- руски, немски и английски.

- 2003г. – „Член 5 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи” - Специализиран курс- ”Заплахата-наркотици, състояние на проблема и взаимодействие на правоохранителна и правозащитна система” ВИПОНД

- 2004г. – „Основи на европейското право”

- 2005г. – „Процедура за отправяне на преюдициални въпроси”

- 2006г. – „Съдебна практика на съда на Европейските общности”

- 2006г. „Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни дела

- 2007г. – „Съдебно сътрудничество по граждански дела”

- 2007 г. – „Борба срещу дискриминацията: Директиви от 2000г. за равностойно третиране в гр.Трир, Германия

- 2007 г. – Семинар по конкурентно право и политика за национални съдии от Европейската общност в гр.Оксфорд, Великобритания

 

От 22.11.2013 г. Частен съдебен изпълнител №884 с район на действие Окръжен съд-Пазарджик и адрес на кантората гр.Пазарджик ул.Петко Машев 11 партер.