За нас

Кантора на ЧСИ Мария Николова – Ангелова е създадена през 2013 година с район на действие Окръжен съд-Пазарджик и адрес на кантората гр. Пазарджик ул. Петко Машев 11 партер.

Дейността на кантората се осъществява от екип от отговорени и компетентни помощник-съдебен изпълнител, юрисконсулт, деловодители, призовкари.
Основната ни цел е постигането на бързо, ефективно, прозрачно и законно изпълнение на всеки съдебен акт, при спазване на баланса между интересите на длъжника и правата на взискателя.